BIBLIOTEKI

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skale , wchodzi w skaład instytucji kultury gminy Skała, jaką jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Biblioteka prowadzi dwie filie w Smardzowicach i Minodze. Biblioteki oprócz udostępniania zbiorów włączają się w życie kulturalne gminy, organizując wystawy, konkursy i spotkania czytelnicze. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych placówek. W miłej a tmosferze polecimy Państwu lekturę i pomożemy znaleźć poszukiwane materiały. Każda z bibliotek udostępnia dla czytelników bezpłatny dostęp do internetu. Biblioteka skorzystała z Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki któremu zapewniamy czytelnikom nowoczesny sprzęt komputerowy. Biblioteki posiadają bezpłatny dostęp do internetu.

Biblioteki realizują swoje statutowe zadania ale pełnią również rolę  miejsca spotkań, rozrywki i odpoczynku.     

W ubiegłym roku oprócz spotkań z czytelnikami, lekcji bibliotecznych z dziećmi, biblioteka w Skale była współorganizatorem imprez Centrum Kultury. Ważnym zadaniem realizowanym w 2016 roku jest tworzenie Cyfrowego Archiwum Historii Skały. Projekt ma na celu gromadzenie i opracowanie fotografii   i dokumentów – ukazujących życie codzienne mieszkańców gminy Skała oraz miejsc   i wydarzeń w ich życiu szczególnych. Jesteśmy dumni z naszej tożsamości, kultury i historii dlatego chcemy ją chronić przed zapomnieniem i zniszczeniem – ale także upowszechniać. Fotografie ze zbiorów mieszkańców są skanowane i publikowane na stronie http://archiwum.kulturaskala.pl.

Biblioteki wyposażone są w komputery, z których mogą korzystać  czytelnicy – w roku 2016 to 19 stanowisk.         

Tylko biblioteka w Skale posiada komputerowy program biblioteczny, w którym sukcesywnie katalogowane są zbiory.  
W każdej bibliotece jest bezpłatny internet.

Księgozbiór biblioteki liczy 34 320 egzemplarzy z czego 667 pozycji zakupiono  w  2016 roku.
W 2016 r. pozyskano  8 490 zł na zakup książek z programu upowszechnianie czytelnictwa.
Z budżetu biblioteki na zakup książek wydano 8 002 zł, 453 zł na prenumeratę czasopism.
Zakupiono książek: w Skale 404 szt., w  Minodze 131,  w Smardzowicach 128 szt. 

W roku ubiegłym zarejestrowano w Skale 1185 czytelników, w Minodze 199  i Smardzowicach 214. 
W sumie wypożyczono 25 466 książek.
W bibliotece pracują 4 osoby w tym dwie na ½ etatu.

Księgozbiór bibliotek to:
Minoga –  7 471 pozycje,
Smardzowice –  8 706 pozycje,
Skała –  18 143 pozycje.
W roku 2016 z bibliotek skorzystało 1 598 mieszkańców gminy.
Średnio na 100 mieszkańców zakupiono 6,31 książek, a liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosiła 15,22.

Nowość