KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA

Drodzy czytelnicy! Od marca 2019 roku Kronika ukazuje się w nowej szacie, jest obszerniejsza i co najważniejsze bezpłatna. Mamy nadzieję, że zyska uznanie - a z naszej strony zrobimy wszystko aby tak było. Możecie ją dostać w placówkach samorządowych oraz w sklepach na terenie naszej gminy. Kronika Miasta i Gminy Skała to społeczno-kulturalna gazeta wydawana w gminie Skała przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Od początku istnienia naszej gazety, chcemy aby była ona bliska mieszkańcom, poruszała lokalne problemy, zakreślała wizję przyszłości, ale także podkreślała naszą lokalną tożsamość. Dlatego znaleźć w niej można nie tylko informacje samorządowe, ale także artykuły historyczne, reportaże z najważniejszych gminnych wydarzeń, informacje kulturalne i sportowe. Kronika kształtuje życie kulturalne gminy, włączając się w organizację imprez, wystaw i konkursów. Chcemy tworzyć tą gazetę najlepiej jak umiemy. Chcemy również aby jej czytelnik nie był obojętny. Jeśli jest za co, to aby nas chwalił i dyskutował z nami jeśli się z czymś nie zgadza. Chcemy aby nasi czytelnicy tworzyli gazetę z nami. Zapraszamy zatem – piszcie do nas , dzielcie się radościami i problemami, odkrywajcie Wasze rodzinne historie, przysyłajcie zdjęcia. Największą satysfakcją dla naszej redakcji będzie to, jeśli uznacie Państwo, że to Wasza gazeta.

Z HISTORII…

Lokalna gazeta w Skale po raz pierwszy ukazała się w miesiącu wrześniu 1994 roku  jako miesięcznik samorządu terytorialnego. „Kronikę gminy i miasta Skała”, bo taki nosiła tytuł wydano wówczas w nakładzie 700 egzemplarzy, każdy w cenie 5000.- złotych / przed wymianą/. Wydrukowana została w Zakładzie Poligraficznym J.Jawień w Miechowie. Wydawcą był Dom Kultury w Skale, którego kierownikiem była Anna Katarzyńska. Redaktorem naczelnym miesięcznika był Lesław Adamczyk, a w skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli: Władysław Gawęda, Anna Katarzyńska, ks. Dr Jerzy Król, Zdzisław Mularczyk oraz ks. Tadeusz Domagała, Stanisław Domagalski, Piotr Trzcionka i Marek Opalski – obsługa fotoreporterska. W roku 1994 ukazały się cztery numery. W latach następnych regularnie ukazywało się 10 lub 11 numerów, w pierwszych latach nawet w nakładzie sięgającym 1000 egzemplarzy miesięcznie. Od maja 1995 roku „Kronika” zaprosiła do współpracy gminy sąsiednie: Iwanowice, Sułoszowa i Trzyciąż zapewniając drukowanie dostarczonych informacji w miesięczniku. Wówczas zmieniła też nazwę na „Kronika gmin i miasta Skała” pod którym to tytułem ukazywała się aż do zmiany nazwy. Przez dwa pierwsze lata podnoszono sukcesywnie cenę gazety, która w roku 1997 ukształtowała się na poziomie 1,50 zł i od tego czasu mimo różnych propozycji zmian, pozostała w tej wysokości aż do marca 2010 r. Obecnie miesięcznik kosztuje 2 zł.  Od roku 2007 gazeta zmieniła nazwę na Goniec „szwedzki”, społeczno – kulturalny miesięcznik gminy Skała. Na początku roku 2011,   zmieniono kontrowersyjną nazwę gazety na „Kronikę Miasta i Gminy Skała”.

WYDANIA SPECJALNE

Związane były z ważnymi wydarzeniami, które były udziałem społeczności lokalnej „małej ojczyzny”. Do nich należały:

-„Kalendarium XX wieku Miasta i Gminy Skała”  – październik 2001 rok

-„Ślady papieskie na ziemi –Skała Najświętszej Maryi” –  maj 2004 rok

-„Skała żegna Papieża” –  kwiecień 2005 rok

-„Podsumowanie IV kadencji Rady Miejskiej 2002-2006” – październik 2006 rok

-„10 kwiecień 2010 roku – tragedia narodowa” –  maj 2010 rok

REDAKTORZY NACZELNI

Lesław Adamczyk –  od września 1994 roku do marca 1998 roku

Grzegorz Kowalik p.o. – od kwietnia 1998 roku  do czerwca 1998 roku

Agata Surówka –  od lipca 1998 roku  do grudnia 1998 roku

Grzegorz Kowalik p.o. –  od stycznia 1999 roku do lutego 1999 roku

Barbara Szwajcowska –  od marca 1999 roku do sierpnia 2011 roku

Marta Parzelka – od października 2011 roku