SENIORZY

Aktualności

POLITYKA SENIORALNA a początki integracji seniorów!

Oczekiwania i potrzeby środowiska seniorów miasta i gminy Skała…

2015 rok . Pierwsza płaszczyzna realizacji oczekiwań seniorów pojawiła się w mieście Skale w 2015 r .Grupa inicjatywna zapoczątkowała i zorganizowała 31 stycznia 2015 r pierwszy Klub Seniora przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale.

Seniorzy byli przekonani, że właśnie taki klub w Skale zintegruje społeczność, pozwoli wielu starszym mieszkańcom zapoznać się z systemami wsparcia medycznego, zachęci do udziału w kursach, wspólnych wyjazdach, przypomni o konieczności dbania o własne bezpieczeństwo i nauczy integracji z młodym pokoleniem. Starsi ludzie, seniorzy rodzin, wieloletni pracownicy, bardzo chcą dzielić się swym doświadczeniem, chcą opowiadać o przeszłości, o związanych z regionem  tradycjach, być może zorganizowanie w Klubie dla nich grup tematycznych pozwoli na pozyskanie wielu cennych informacji, a może nawet pozwoli wspierać władze, samorząd i stowarzyszenia lokalne w szukaniu dróg rozwiązań dla efektywnego rozwoju miasta i gminy Skała.    

Klub Seniora “GROTA” w Skale zaprasza! Klub mieści się w budynku dawnego Liceum – przy ul. Langiewicza 8, w Skale. Spotkania towarzyskie, okolicznościowe oraz warsztaty odbywają się w każdą środę w godzinach 16:00-19:00 Kontakt: Józef Tokarski – Przewodniczący Klubu Seniora – tel. 692 439 209

2019 rok Kolejna płaszczyzna dialogu pomiędzy seniorami, a lokalnym samorządem pojawiła się w 2019 r.   Władze samorządowe oraz burmistrz MiG Skała  podjęli : *Uchwałę Nr. IV/29/2019 o powołaniu Senioralnej Rady Miejskiej    oraz nadania jej Statutu 

W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w tym na sprawy dotyczące osób starszych jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych /…/ Rada ma charakter konsultacyjny.      

17 lipca 2019 r burmistrz MiG Skała zwołał Posiedzenie Senioralnej Rady Miejskiej W pierwszym posiedzeniu Senioralnej Rady Miejskiej udział wzięły :władze miasta i gminy, które reprezentowane były przez: Burmistrza MiG Skała Krzysztofa Wójtowicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Sobczyka ,Radną RM Krystynę Pęczek, przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej oraz kandydaci zatwierdzeni do Senioralnej Rady Miejskiej: Boroń Edward, Heród Czesława, Kowalski Stefan, Mazik Edward, Mularczyk Zdzisław , Szwajcowska Barbara, Tomczyk Krystyna, Wilk Danuta. Podczas pierwszego Posiedzenia Senioralnej Rady Miejskiej podjęto uchwały: Nr. I/1/2019 w sprawie wyboru Barbary Szwajcowskiej na przewodniczącą SRM Nr. I/2/2019 w sprawie wyboru Zdzisława Mularczyka na wiceprzewodniczącego SR Nr. I/3/2019 w sprawie wyboru Danuty Wilk na sekretarza SRM

SENIORALNA RADA MIEJSKA w Skale kadencja 2019 – 2023

Kontakt : Barbara Szwajcowska-przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej 

 Tel. 668 027 600

T E L E G R A M

Wspólnie szukajmy dobrych rozwiązań!

Masz pomysł, propozycję, wniosek …chcesz coś zmienić na lepsze…chcesz włączyć się do dyskusji o ludziach starszych i sposobach postrzegania starości…potrafisz motywować seniorów do działania …czekamy właśnie na Ciebie! w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.10: 00-11: 00, w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29 na dyżurach Senioralnej Rady Miejskiej w Skale.